Објавување на интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување 31.07.2020

Оглас за пополнување на работно место со постапка за унапредување – Раководител на Сектор за канализација

Спушти пријава