ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид
  (046) 260 298

Сектор за изградба, одржување и реконструкција на водоснабдителни системи

Секторот согласно техничко-технолошките и човечки ресурси со кои располага е подготвен да одговори на потребите за континуирано тековно одржување на водоводната мрежа и пропратните хидротехнички објекти на мрежата со навремено и квалитетно санирање на дефектите.

Од системот за водоснабдување на Охрид се врши централно водоснабдување за: градот Охрид, населените места Орман, Рача, Св.Стефан, Долно Коњско, Лагадин, Пештани и туристичките локалитети долж брегот на езерото. Од локални водоводи се снабдуваат населените места Велгошти, Трпејца, Љубаништа, Лескоец, Г. Лакочереј, Вапила и Ливоишта. Вкупен број жители кои се водоснабдуваат изнесува 53.000. Секторот секој месец континуирано врши тековно одржување на водоводната мрежа и пропратните хидротехнички објекти на мрежата со навремено и квалитетно санирање на дефектите.

Секторот изведува и приклучоци на водоводната мрежа за правни и физички лица.

Ноември '18

ПВСЧПСН
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Поважни тел.

Централа

046 260 298

Дежурен тел.

072 265 894

Цистерна

075 231 408