ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид
  (046) 260 298

Сектор за изградба, одржување и реконструкција на канализациони системи

Основната дејност на секторот е стопанисување со канализационата мрежа на Охрид и приградските населби, нејзино одржување (функционално и градежно), нејзино проширување како и прифаќање на нови клиенти.

Вкупната должина на денес постојната мрежа изнесува околу 135 км, од кои:

  • мешовита канализациона мрежа - 25 км,
  • фекална канализациона мрежа - 80 км,
  • атмосверска канализациона мрежа - 30 км и
  • 6 ( шест ) препумпни станици.

Градот Охрид и околината е практично целосно покриен со канализациона мрежа околу 95 %.

Канализационата мрежа делумно е мешовита поради непознати приклучоци на атмосверски води и неспроведената сепарација на мрежите.

Како реципиент на уличната ( фекалната ) канализациона мрежа е регионалниот колектор за заштита на Охридското Езеро, на атмосверската канализациона мрежа индиректно е Охридското Езеро со тоа што првите атмосверски води се зафаќаат во Колекторот.

Април '19

ПВСЧПСН
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Поважни тел.

Централа

046 260 298

Дежурен тел.

072 265 894

Цистерна

075 231 408