ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид
  (046) 260 298

Органи на управување

Органи на управување во ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид се:

  • Управен одбор, составен од 7 членови, со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на општина Охрид,
  • Надзорен одбор ( Одбор за контрола на материјално - финансиско работење), составен од 5 члена, со мандат од 4 години, исто така избрани и назначени од Советот на општина Охрид,
  • Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на општина Охрид.

Октомври '17

ПВСЧПСН
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Поважни тел.

Централа

046/260-298

Дежурен тел.

075/231-408

Цистерна

075/231-408