ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид
  (046) 260 298

Почетна

 

 

 Плаќање на сметките за ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД -Охрид преку Интернет

 

 

Новата услуга на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД -Охрид на корисниците им овозможува онлајн плаќање на сметките за одведување на отпадни води, со која било кредитна или дебитна картичка без провизија.


Со оваа услуга брзо, лесно и сигурно ќе може да се платат заостанатите или тековните фактури, како и други долгови, без никаква провизија. Корисниците кои имаат повеќе водомери, може да ги групираат во сопствениот профил и ќе имаат преглед на сите трошоци на едно место. Услугата е наменета за физички лица.


За креирање на кориснички профил на веб-страницата
www.eniskogradbaohrid.mk потребно е да се внесе корисничкиот број. Понатаму, при секоја регистрација, корисникот ќе добива детален увид во сите трошоци, во секое време од денот. Со новата услуга корисниците имаат можност да ги избегнат каматите за задоцнето плаќање и да не се грижат за пристигнувањето на сметките.

 


Онлајн плаќањето е одлична можност за оние корисници кои патуваат често или живеат надвор од Охрид. Со оваа услуга корисниците ќе заштедат време, пари и енергија, а во исто време ќе имаат целосен увид на сите трошоци.

 

Објавување на интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување 20.01.2020

Оглас за унапредување на административен слубеник

niskogradba-ohrid.mk/media/dokumenti/interen%20oglas%202020/interen%20oglas%202.pdf

 пријава

niskogradba-ohrid.mk/media/dokumenti/interen%20oglas%202020/priJava-na-oglas-za-unapreduvane-sektor%20finansii.docx

 

 

Објавување на интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување 17.12.2019

 oglas rakovoditel na sektor za finansii, smetkovodstvo i komercija

niskogradba-ohrid.mk/media/dokumenti/oglas%20(1).pdf

prijava

niskogradba-ohrid.mk/media/dokumenti/priJava%20sektor%20finansii.docx

 

 

 Извештај за работењето на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид за период од 01.04.2019 до 30.06.2019 година

 

/Izvestaj-za-rabotenjeto-na-JP-NISKOGRADBA-za-period-od-01.04.2019-do-30.06.2019-god

Објавување на интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување 25.07.2019

niskogradba-ohrid.mk/media/dokumenti/interen%20oglas

Одлука за избор на кандидат по Интерен оглас број 02/2018 за унапредување на административен службеник

 niskogradba-ohrid.mk/media/dokumenti/odluka%20interen%20oglas%20nina.pdf

Објавување на интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување 08.01.2018 

Prijava-za-unapreduvane-na-administrativen-sluzhbenik-02-2018

interen oglas

 

Извештај за работењето на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид за период од 01.01.2018 до 30.09.2018

Izvestaj-za-rabotenjeto-na-JP-NISKOGRADBA-OHRID-Ohrid

Објавување интерен оглас за пополнување  на работно место со унапредување 06.11.2018  година

 Prijava-za-unapreduvane-na-administrativen-sluzhbenik-01-2018

interen oglas

Доколку има проблем со пристап до пријава или до интерниот оглас ве молиме контактирајте не ма нашата emeil адреса 

ngcoveckiresursi@gmail.com или на тел 076 278 328 / Илче Каневчев

Пријава по оглас бр.04-623/1 од 31.07.2017 година

Пријава за вработување по јавен оглас бр.04-623/1

03.08.2017 година

Објавување јавен оглас за пополнување на работни места на даватели на јавни услуги по пат на вработување

 

 ЈП Нискоградба континуирано работи на приклучоци...

 

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид, во склоп на своите активности започна со изведба на канализациона мрежа на крак од ул.’’ Александар Турунџе’’ . Ќе се изведат три ревизиони шахти и ќе се постават цефки Ф 200 во должина од 100 метри. Со изградбата и приклучување во мрежата за одведување на отпадни води се продолжуваат активностите на изведување на мрежа секаде каде има минимални услови за тоа,а се со цел подобрување на квалитетот на живеење на населението кое живее не тој дел и водење на грижа за заштита на животната средина.

ЈП Нискоградба работи на чистење на атмосферската мрежа на 15 Корпус 05.01.2016 година

Екипа од одделението за одржување на атмосферската и канализациона мрежа работи на пробивање на цефковод и чистење на сливници и шахти на атмосферската мрежа на ул. 15 Корпус

____________________________________________________________

 

 

Приклучоци на канализација на повеќе Објекти (22.05.2014)

Екипите на ЈП НИСКОГРАДБА интензивно работат на приклучоци на мрежата за одведување на отпадни води.Се вршат приклучоци на ул.Радојца Новичиќ,с. Долно Лакочереј и хотел Силекс.

Се обележуваат раскрсниците кај ’’ОУ Христо Узунов’’(04.04.2014)

Јавното Претпријатие НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид со цел зголемување на безбедноста на возилата и пешаците денеска врши обележување на раскрсницата на улиците ’’Даме Груев’’ и ’’Марко Нестороски’’ (ОУ Христо Узунов) и улиците ’’Марко Нестороски’’ и ’’Васил Главинов’’.

 

ЈП со активности го подобрува квалитетот на живеење во Општината.(18.02.2014)

Екипите на ЈП НИСКОГРАДБА  денес на терен изведуваа повеќе активности а се со цел подобрување на калитетот на живеење на жителите на Општина Охрид.

 

Се работи на чистење на шахти за одведување на отпадни води во училиштето во населба Далјан, Санирање на ул. Пере Тошев, Приклучување на објекти на системот за одведување на отпадни води и Урeдување на просторот на  раскрсницата кај чинарот Горна Влашка Мала со поставување на фонтана и клупи.

Плаќање на рати за правните лица (13.02.2014)

Со одлука на УО на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД-Охрид, се овозможува плаќање на заостанатиот долг на рати на правни лица кои до сега не ги имаа подмирено побарувањата спрема ЈП за сметките за одведување на отпадните и атмосферски води. Бројот на ратите се утврдува  во зависност од висината на долгот. Заинтересираните правни лица да дојдат во просториите на НАПЛАТЕН ЦЕНТАР ‘‘КОРЗО’’ или во административните простории на ЈП кои се наоѓаат на Ул.Железничка ББ за изготвување на договорите.

 

Поволност за редовните плаќачи (04.02.2014)

Јавното претпријатие на корисниците кои редовно ги плаќаат сметките за одведување на отпадни и атмосферски води им овозможува бесплатно чистење при дефект на мрежата за одведување на отпадни води од улицата  до домот на корисникот. Ваквата услуга  би чинела 7060 денари на час.

Можност за плаќање на заостанатиот долг на рати(02.02.2014)

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид, ги информира корисниците на услугите  кои имаат заостанат долг по основ на неплатени сметки за одведување на отпадни и атмосфетски води,  истиот можат да го отплатат на повеќе рати во зависност од висината на долгот.

Оваа можност се дава за оние корисници кои ќе склучат договор со ЈП до крајот на месец Февруари.

Кон  оние корисници кои нема да го подмират заостанатиот долг ќе бидат превземени сите законски и подзаконски акти за наплата на истиот по пат на извршител.

Сите заинтересирани лица да дојдат во просториите на наплатен центар КОРЗО или во просториите на Јавното претпријатие кое се наоѓа на Бул. Железничка  бб  да се информираат и да склучат договор за  плаќање на долгот.

 

Продолжува наплатата на неплатени побарувања преку извршители

 

 

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид  ги известува граѓаните дека продолжува постапката за наплата на побарувања по основ на неплатени сметки за одведување на отпадни и атмосферски води преку извршители.

            Сите оние кои до сега не го подмириле долгот, тоа да го извршат  во најкус можен рок и да ги достават платените сметки како доказ како би ја прекинале постапката и би ги избегнале дополнителните трошоци .

Да потсетиме :

Судска такса за предлог решение во износ од 120.оо денари, нотарска награда во износ од 500.оо ден како и трошоците на нотарот во постапката во вкупен износ од 240.оо ден, или вкупно 860.оо денари плус камата на ненаплатени побарувања пресметана од денот на побарувањето.

 

контакт тел. 260-298 централа или наплатен центар КОРЗО

 

 

 

 

         Со почит                                                                   ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид

 

 

 

 

 

 

’’Нискоградба’’ со активности на повеќе локации

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид, покрај тековните активности денеска работеше и  на неколку локации низ градот: Нивелирање на бекатонска подлога на дел од плоштад ’’Крушевска република‘‘ непосредно до Стариот Чинар, поставување на бекатонска подлога на тротоар на бул. АСНОМ  и дооформување на плато со бекатонска подлога во с. Пештани.

 

Се поставува мрежа за одведување на атмосферски води на улица

‘‘КРУМ ТОЧКОВ’’

Во тек се активности за поставување на линија за одведување на атмосферски води  на улицата ’’ Крум Точков’’. Со оваа активност Градот Охрид е опфатен со мрежа за одведување на атмосферски води во должина од 31 километар. Активностите кои што ги презема Градот и Јавното Претпријатие се во насока за целосно сепарирање на отпадните и атмосферски води и надминување на проблемите кои се јавуваат по време на дождовите.

 

Внимавајте каков отпад фрлате вие и вашите гости !!!

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид, апелира до граѓаите на Општина Охрид сопствениците на викенд станови и посебно до станоиздавачите да внимаваат и укажуваат на своите гости да не фрлаат секаков вид тешко разградлив отпад (крпи, хигиенски влошки, влажни марамчиња, детски памперси)... во мражата за одведување на отпадни води со што би се предизвикале дефекти и оштетувања на самата мрежа и загрозување на здравјето на луѓето.

       

Поставување на сообраќајна сигнализација во Стар Град

Со поставување на вертикална сообраќајна сигнализација во Стариот дел на градот екипите на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид покрај  досегашните активности продолжуваат со нови.

 

Се чистат сливниците за атмосферска вода на ул.’’Даме Груев’’

 

Одделението за одржување  на канализационната и атмосферска мрежа покрај редовното во пресрет на туристичката сезона презеде активност за чистење на сливници на сообраќајниците и улиците кои се опфатени со мрежа за одведување на атмосферската вода низ градот. Денеска екипите ќе работат на улицата ’’Даме Груев’’.

           

 

 

Нови тротоари на ул.’’Никола Карев’’

Екипите на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид, започнаа со градежни зафати за промена на оштетената подлога на тротоарите на улицата со поставување бекатонска подлога. Со тоа се подобрува инфраструктурата и се зголемува безбедноста при движењето на пешаците.

      

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ (30.04.13)

 

известување

 

 

 

 

Ги известуваме корисниците на услугите за одведување на отпадни и атмосферски води, дека за време на Велигденските Празници службата за наплата ќе работи во деновите:

 

          02.05.2013 година (четврток) од 08.00- 19.00 час.

          04.05.2013 година (сабота)     од 08.00-14.00 час.

         

 

 

Ги молиме сопствениците на станови кои што не ги измириле своите обврски спрема ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид, тоа да го направат како не би се изложувале на дополнителни трошоци.

 

 

Плаќањето може да се изврши вирмански преку банка, пошта или

во центарот за наплата  НАПЛАТНА КОРЗО

 

 

 

 

Со Почит                                                          ЈПНИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид 

 

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ (26.04.13)

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид , ги известува граѓаните дека ќе врши санација на оштетувања на дел од градското пристаниште ( Пред Капетанија), предизвикано од големото невреме кое го зафати градот.

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид , ги известува граѓаните дека ќе врши санација на оштетувањата на споменикот на Холандскиот писател и пријател на Охрид,  А. ден Долард.

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид , ги известува граѓаните дека од денеска ќе отпочне со изградба на тротоар со бекатонска подлога на ул. Никола Карев.

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид , ги известува граѓаните дека ќе врши интервенција на дел од  мрежата за одведување на атмосферската вода на потегот пред хотел Ројал.

 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ (24.04.13)

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид , ги известува граѓаните дека ќе врши санација на делови на простор оштетен при  дефект на водоводната мрежа во с. Пештани

 

 

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид , ги известува граѓаните дека ќе врши нивелирање ( подигање) на шахтите на дел од улица Шар Планина.

Ги молиме возачите за внимателно движење

ИЗВЕСТУВАЊЕ (18.04.13)

Екипите на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД-Охрид, денеска вршеа санација на дел од ул.Бистрица(маркет Десарет).Санацијата се врши поради претходно изведување на активности за изградба на атмосферска мрежа и спроведување на истата.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ (12.04.13)

ЈП Нискоградба ги известува граѓаните дека започна со санација на бекатонската подлога на ул. "Кеј маршал тито" која беше оштетена од невремето кое го зафати Охрид .

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ (26.11.12)

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид ги потсетува граѓаните дека континуирано врши доставување на решенија за наплата на побарувања по основ на неплатени сметки.

Ги молиме сопствениците на станови и деловни објекти кои што не ги измириле обврските спрема ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид ,тоа да  го направат со што би одбегнале спроведување на законските и подзаконските акти и изложување на доплнителни трошоци.( судска такса за предлог и решение во износ од 120.оо денари, нотарска награда во износ од 500.оо ден како и трошоците на нотарот во постапката во вкупен износ од 240.оо ден. во истиот рок, или вкупно 860.оо денари плус камата на ненаплатени побарувања пресметана од денот на побарувањето.)

Плаќањето можете да се изврши вирмански преку банка или пошта или во центарот за наплата  НАПЛАТНА КОРЗО.

Телефон  за информации  260-298

Со почит ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид
Односи со јавност
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД- Охрид ги известува граѓаните дека од денес 06.03.12 година дефектите кои се однесуваат на фекалната и атмосферска мрежа можат да ги пријавуваат на следните телефони
 
ЦЕНТРАЛА: 046/ 26 02 98 и на новиот ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН: 075/ 23 14 08
 
 
Со почит,
ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД
Охрид

 

 

 

 

 

 

 

Февруари '20

ПВСЧПСН
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Поважни тел.

Централа

046 260 298

Дежурен тел.

072 265 894

Цистерна

075 231 408

Охрид Фото